Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας ΕΤΠΕ ΟΕΖΕ
Φλώρινα
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Giveaway of the Day
Home Προσκεκλημένοι ομιλητές

Σημαντικές ανακοίνωσεις

Έχουν ανακοινωθεί τα πρακτικά του συνεδρίου.

Προσκεκλημένοι ομιλητές

Caitlin Kelleher

Assistant Professor, Computer Science and Engineering, Washington University in St. Louis Washington University, Saint Louis, USA

Caitlin Kelleher is currently the Hugo F. and Ina Champ Urbauer Career Development Assistant Professor at Washington University in St. Louis. She received her bachelor's degree in Computer Science from Virginia Tech and her Ph.D. in Computer Science from Carnegie Mellon University with Professor Randy Pausch. She is the recipient of an NSF career award and is currently the principal  investigator on two NSF funded projects. Her research focuses on programming environments for non-traditional programmers and the design of games for rehabilitation.

Κόμης Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Πτυχίο Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1983-1987), μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές (Thèse de Doctorat, 1988-1993) στη Διδακτική της Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Paris 7 με υποτροφία του ΙΚΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, στο γνωστικό αντικείμενο "Διδακτική της Πληροφορικής και Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση"
Τζιμογιάννης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1980-1984). Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ) στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1985-1991). Φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος (1986-1987) και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1987-1991). Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" (ΦΕΚ 18 τ. Γ’/14-1-2009).

 

Caitlin Kelleher

Title: Reading, Writing, Arithmetic and Programming?

Abstract: The web has enabled niche communities to find and interact with each other. While the ability to connect with others who share a common interest is powerful, the ability to create and share new computational tools may be even more powerful. In this talk, I'll talk about some of the challenges in creating widespread programming literacy. My work explores how novice programming environments can play a role in bringing programming to everyone.

Βασίλης Κόμης

Τίτλος: Η συνεισφορά της Διδακτικής της Πληροφορικής στο Διδακτικό Σχεδιασμό: ένα μοντέλο ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στο αντικείμενο της Πληροφορικής

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία μελετάται η συνεισφορά της Διδακτικής της Πληροφορικής στο Διδακτικό Σχεδιασμό και ειδικότερα στη σχεδίαση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής. Προτείνεται ένα μοντέλο σχεδίασης εκπαιδευτικών σεναρίων που ενσωματώνει στην προβληματική του βασικά ευρήματα από την έρευνα στη διδακτική και χρησιμοποιεί υπολογιστικά περιβάλλοντα μάθησης για την επίτευξη των στόχων τους. Το μοντέλο αυτό έχει ενταχθεί στο επιμορφωτικό υλικό που αφορά την επιμόρφωση επιμορφωτών πληροφορικής στα ΠΑΚΕ. Βασίζεται στην έννοια της τεχνολογικής παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου την οποία εξειδικεύει με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο της Διδακτικής της Πληροφορικής.

Αθανάσιος Τζιμογιάννης

Τίτλος: Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Από το σχεδιασμό στην εφαρμογή

Περίληψη: Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο και στο Δημοτικό Σχολείο. Αναλύεται η γενική φιλοσοφία, ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός του περιεχομένου, καθώς και οι προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές στρατηγικές με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των μαθητών στις ΤΠΕ. Το Νέο Π.Σ. προσδιορίζει και εξειδικεύει τις διαστάσεις του πληροφορικού γραμματισμού, δηλαδή τις ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) χρήσης των σύγχρονων υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών που θα πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι μαθητές που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Δίνει έμφαση σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης του περιεχομένου διδασκαλίας και μάθησης, το οποίο προσδιορίζεται από τέσσερις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες:

 • Οι ΤΠΕ ως επιστημονικό πεδίο και τεχνολογικό εργαλείο
 • Οι ΤΠΕ ως μαθησιακό-γνωστικό εργαλείο
 • Οι ΤΠΕ ως μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
 • Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο.

Στόχος της εισήγησης είναι να αναδειχθούν οι παιδαγωγικοί, διδακτικοί και οργανωτικοί παράγοντες που αναμένεται να συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή του Νέου Π.Σ. στα σχολεία και στην επαρκή προετοιμασία των μαθητών, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στο νέο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη σημερινή εποχή.

 
Σημαντικές Ημερομηνίες

28 Φεβρουαρίου 2011

1η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου

15 Ιουλίου    2011

2η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου

1 Οκτωβρίου 2011 3η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου

20 Νοεμβρίου 2011

Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών

5 Δεκεμβρίου 2011 Νέα προθεσία υποβολής πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
11 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση υποβολής πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών

15 Φεβρουαρίου 2012 

Ενημέρωση αποδοχής

15 Μαρτίου   2012

Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά συνεδρίου

25 Mαρτίου
2012

Προθεσμία έγκαιρης εγγραφής

1 Απριλίου   2012

Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου

20-22 Απριλίου 2012

Διεξαγωγή συνεδρίου