Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας ΕΤΠΕ ΟΕΖΕ
Φλώρινα
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Giveaway of the Day
Home Πρόγραμμα

Σημαντικές ανακοίνωσεις

Έχουν ανακοινωθεί τα πρακτικά του συνεδρίου.

Σάββατο 21/04/12

09:30 – 11:00

3η Παράλληλη Συνεδρία:

Διδακτική του προγραμματισμού ΙΙ

Προεδρείο:Σ. Ξυνόγαλος,   Μ. Κορδάκη

Μεγάλο Αμφιθέατρο

Διδακτική προσέγγιση για τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό: εφαρμογή στο BlueJ
Ξυνόγαλος Στέλιος (F)

Συνεργατικός προγραμματισμός από απόσταση και προσαρμοστική υποστήριξη της συνεργασίας
Τσομπανούδη Δέσποινα, Σατρατζέμη Μάγια (F)

Διδακτική προσέγγιση για διασφάλιση ποιότητας λογισμικού με βελτιστοποίηση των μετρικών του
Μπασδαβάνος Μαργαρίτης, Δέγγλερη Σοφία (F)

Μια πρόταση διδασκαλίας του προγραμματισμού μέσω δημιουργίας εκπαιδευτικών ψηφιακών αφηγήσεων στο περιβάλλον Storytelling Alice
Ψώμος Παναγιώτης, Κορδάκη Μαρία (F)

4η Παράλληλη Συνεδρία:

Πληροφορική & Α’Βάθμια Ι

Προεδρείο:Β. Κόμης, Θ. Μπράτιτσης

Αίθουσα Α2

"Αναβοσβήνει τα μάτια του και βγάζει φωτογραφίες!!!": Αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot
Κόμης Βασίλης, Μισιρλή Άννα (F)

Απόψεις εκπαιδευτικών για τη θέση της Πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία διευρυμένου ωραρίου
Μπράτιτσης Θαρρενός, Χατζόπουλος Ανδρέας, Χασανίδης Δημήτρη ς (F)

Μελέτη αναπαραστάσεων νηπίων για την έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος
Μπράτιτσης Θαρρενός, Γκίνη Αγγελική, Σαμανδή Ιωάννα (F)

Διαθεματική πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα ΤΠΕ της ΣΤ' Δημοτικού με χρήση γλωσσικών δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος Scratch
Χασανίδης Δημήτρης, Ντίνας Κώστας, Μπράτιτσης Θαρρενός, Στάμου Αναστασία, Γκόγκου Χριστίνα (F)

5η Παράλληλη Συνεδρία:

Πληροφορική & Εκπαίδευση

Προεδρείο:Σ. Κεσσανίδης

Αίθουσα Α3

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης
Μπαγιαπού Μαρία (S)

Οπτικός εγγραματισμός μαθητών δημοτικού με τη χρήση συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης (wiki)
Τσίγκου Αλεξάνδρα (F)

Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων γονέων στους κινδύνους του διαδικτύου. Μία μελέτη περίπτωσης
Σωτηρούδας Βασίλης, Γαρίτσης Ιωάννης (F)

Μια σύγχρονη ασύγχρονη υπηρεσία διαδικτύου στη χρήση της εκπαίδευσης
Κεσσανίδης Στέλιος (F)

11:00 – 11:30

Διάλειμμα

11:30 – 12:30

Κεντρική Ομιλία: Αθανάσιος Τζιμογιάννης

Προεδρείο: Β. Κόμης, Θ. Μπράτιτσης

 

12:30 – 14:00

6η Παράλληλη Συνεδρία:

Web 2.0

Προεδρείο:Γ. Παλαιγεωργίου, Σ. Παπαδάκης

Μεγάλο Αμφιθέατρο

Μελέτη της χρήσης εργαλείων Web 2.0 για τη διεξαγωγή του μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ
Τζαβάρα Αγγελική, Κόμης Βασίλης, Γεωργούτσου Μαρία, Σιάμπου Φωτεινή (F)

Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο
Στιβακτάκη Μαρία (F)

Μαρτυρίες εκπαιδευτικών για τις δυσκο-λίες ένταξης του Web 2.0 στην τάξη
Γραμματικοπούλου Αθηνά, Νίκα Παναγιώτα, Παλαιγεωργίου Γιώργος (F)

Αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε ενηλίκους. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Σωτηριάδου Άννα, Παπαδάκης Σπυρίδων (F)

7η Παράλληλη Συνεδρία:

Πληροφορική & Α’Βάθμια ΙΙ

Προεδρείο: Κ. Παπανικολάου

Αίθουσα Α2

Μαθητές Δημοτικού προγραμματίζουν στο περιβάλλον του Scratch με αφορμή την Ανακύκλωση
Παπαδάκη Αναστασία, Τάτση Χριστίνα (S)

Αντιλήψεις νηπιαγωγών για τη χρήση του Η/Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο
Μπέση Μαρίνα, Ζιώγου Ζωή (F)

Διερευνώντας δράσεις που υποστηρίζουν ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα στο δημοτικό
Λιλέ Παναγιώτα, Παπανικολάου Κυπαρισσία (F)

Η αξιοποίηση του Wiki σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (το παράδειγμα των τροφικών αλυσίδων
Αιματίδου Δανάη, Σακαρετσάνου Άννα-Κοραλία (S)

2η Εργαστηριακή Συνεδρία - Scratch: Έντεκα Διαφορετικές Κατηγορίες Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Προεδρείο: Π. Ψώμος, Μ. Κορδάκη

Εργαστήριο Η/Υ

14:00 – 15:00

Διάλειμμα

15:00 – 16:00

Κεντρική Ομιλία: Caitlin Kelleher 

Προεδρείο: Μ. Γρηγοριάδου, Θ. Μπράτιτσης

16:00 – 17:30

8η Παράλληλη Συνεδρία:

Αντιλήψεις και απόψεις εκπαιδευτικών

Προεδρείο:M. Γρηγοριάδου, Ε. Καλεράντε

Μεγάλο Αμφιθέατρο

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Γρηγοριάδου Μαρία, Βεργίνης Ηλίας, Γόγολου Αγορίτσα (F)

Αντιδράσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών σε ακαδημαϊκά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης: Αξιοποίηση, εξοικείωση, προοπτικές βελτίωσης
Μπίκος Κωνσταντίνος, Τζιφόπουλος Μενέλαος (F)

Οι φραγμοί της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών ως εμπόδιο για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα νέα προγράμματα σπουδών του "Νέου Σχολείου"
Δόκου Μαρία (F)

Αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευ-τικών πληροφορικής για τη συσχέτιση της διάστασης του φύλου με τις επιδό-σεις σε τομείς της Πληροφορικής: Μια μελέτη περίπτωσης στο Ν. Φλώρινας
Καλεράντε Ευαγγελία, Μπράτιτσης Θαρρενός (F)

9η Παράλληλη Συνεδρία:

Διδακτική του προγραμματισμού ΙΙΙ

Προεδρείο:     Ν. Φαχαντίδης

Αίθουσα Α2

"Αξιοποίηση του Lego Mindstorms NXT στη διδασκαλία του Προγραμματισμού: Η έννοια της μεταβλητής
Παπαδανέλλης Γιώργος, Καρατράντου Ανθή, Παναγιωτακόπουλος Χρήστος (F )

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομιστική θεωρία
Κυριακού Γεώργιος, Φαχαντίδης Νικόλαος (F)

Εκπαιδευτική αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών για τη διδασκαλία θεμάτων μαθηματικών και πληροφορικής
Δελή Γεωργία (F)

Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής σε Θέματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Π. Αλεξανδρίδου, Ν. Φαχαντίδης (F)

3η Εργαστηριακή Συνεδρία - LookingGlass: Διδασκαλία του προγραμματισμού, μετά το StoryTelling Alice

Προεδρείο: Θ. Μπράτιτσης

C. Kelleher 

Εργαστήριο Η/Υ

17:30 – 18:00

Διάλειμμα


 

 

18:00 – 19:30

10η Παράλληλη Συνεδρία:

Πληροφορική & Α’Βάθμια ΙΙΙ

Προεδρείο: Ε. Καλεράντε

Μεγάλο Αμφιθέατρο

Ανάλυση περιεχομένου του νέου σχολικού προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο ως προς τις ΤΠΕ
Καλεράντε Ευαγγελία, Κοντοπούλου Άννα (F)

Ο ρόλος του διαδικτύου και το περιβάλλον ΤΠΕ κατά την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας (Project)
Καπανιάρης Αλέξανδρος, Οικονομίδης Ιωάννης, Αγγελοσοπούλου Ζωή, Νεοχωρίτου Δέσποινα (F)

"Αποκριές": Διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο για την προσχολική ηλικία, αξιοποιώντας τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη
Τσουκαλά Κικίλια, Καραθανάση Ζαχαρένια (S)

Αντιλήψεις νέων χρηστών για τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
Καππάτου Νατάσσα (S)

11η Παράλληλη Συνεδρία:

Διδακτική του προγραμματισμού ΙV 

Προεδρείο: Β. Χρυσοχοΐδης

Αίθουσα Α2

Διδασκαλία προγραμματισμού στο Γυμνάσιο: αξιοποίηση του λογισμικού Yenka για την εκμάθηση βασικών δομών προγραμματισμού
Χατζηφωτεινού Αικατερίνη, Ρώσσιου Ελένη (F)

Έρευνα για τη συμβολή του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ-ματιστικό Περιβάλλον της Γ΄Λυκείου στην παρακολούθηση μαθημάτων προγραμματισμού στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
Χρυσοχοΐδης Βασίλης (F)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη των εμπλουτισμένων ηλεκτρονικών βιβλίων Πληροφορικής Γυμνασίου: Η ενότητα του προγραμματισμού υπολογιστών
Παλιούρας Άρης, Πέτσος Αθανάσιος, Σαριδάκη Άννα, Τουκίλογλου Παύλος, Τσάκωνας Παναγιώτης, Χριστοπούλου Ελένη, Τζιμογιάννης Αθανάσιος (F)

PROTEAS (PROgramming TangiblE Activity System): Τεχνολογικό σύστημα απτού και εικονικού προγραμματισμού για παιδιά
Σαπουνίδης Θεοδόσιος, Δημητριάδης Σταύρος (F)

12η Παράλληλη Συνεδρία:

Διαθεματικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για έννοιες πληροφορικής

Προεδρείο: Β. Δαγδιλέλης

Αίθουσα Α3

Εκπαιδευτικό σενάριο με παιχνίδια ρόλων το υλικό του υπολογιστή.
Ευαγγέλου Αθανάσιος, Κοτίνη Ισαβέλλα (F)

Ιστοεξερεύνηση το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο
Ευαγγέλου Αθανάσιος, Μπράτιτσης Θαρρενός (F)

Χρήση ιστοεξερεύνησης για τη διδασκαλία της ταξινόμησης: ένα προτεινόμενο σενάριο διδασκαλίας
Μακρής Γιώργος, Μπέκος Νικόλαος, Μαυροχαλυβίδης Γιώργος (F)

Διδακτική προσέγγιση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με το Scratch
Μακρής Γιώργος, Μαυροχαλυβίδης Γιώργος, Μπέκος Νίκος (F)

 
Σημαντικές Ημερομηνίες

28 Φεβρουαρίου 2011

1η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου

15 Ιουλίου    2011

2η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου

1 Οκτωβρίου 2011 3η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου

20 Νοεμβρίου 2011

Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών

5 Δεκεμβρίου 2011 Νέα προθεσία υποβολής πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
11 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση υποβολής πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών

15 Φεβρουαρίου 2012 

Ενημέρωση αποδοχής

15 Μαρτίου   2012

Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά συνεδρίου

25 Mαρτίου
2012

Προθεσμία έγκαιρης εγγραφής

1 Απριλίου   2012

Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου

20-22 Απριλίου 2012

Διεξαγωγή συνεδρίου