Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας ΕΤΠΕ ΟΕΖΕ
Φλώρινα
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Giveaway of the Day
Home Πρακτικά

Σημαντικές ανακοίνωσεις

Έχουν ανακοινωθεί τα πρακτικά του συνεδρίου.

Πρακτικά Συνεδρίου

Α/Α Σελίδες Τίτλος Συγγραφείς
1 19-29 Μια διδακτική πρόταση για το σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων και τη δομή επανάληψης στη Logo Δρ Γεωργία Αλεξούδα
2 31-39 Μία διδακτική πρόταση για τη χρήση της Δομής Επιλογής στο Περιβάλλον Προγραμματισμού MicroWorlds Pro της Logo Μ. Εφραιμίδου
3 41-46 Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου Ζ. Χαρπαντίδου, Ι. Τραχανοπούλου
4 47-55 Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO Σ. Τσαγγοπούλου, Ν. Φαχαντίδης
5 57-61 Η επίδραση του τύπου των εργασιών στην αναδυόμενη προσέγγιση στον προγραμματισμό για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ.Φεσάκης, Ε. Μαυρουδή, Τ.Καράκιζα
6 63-72 Διδακτική Προσέγγιση για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό: εφαρμογή στο BlueJ Σ. Ξυνόγαλος
7 73-82
Συνεργατικός Προγραμματισμός από Απόσταση και Προσαρμοστική Υποστήριξη της Συνεργασίας Δ. Τσομπανούδη, Μ. Σατρατζέμη
8 83-92
Διδακτική Προσέγγιση για Διασφάλιση Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα Λογισμικού με Βελτιστοποίηση των Μετρικών του Μ. Μπασδαβάνος, Σ. Δέγγλερη
9 93-102
Μια πρόταση διδασκαλίας του Προγραμματισμού μέσω δημιουργίας Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Αφηγήσεων στο περιβάλλον Storytelling Alice M. Κορδάκη, Π. Ψώμος
10 103-112
Διδασκαλία προγραμματισμού στο Γυμνάσιο: αξιοποίηση του λογισμικού Yenka για την εκμάθηση βασικών δομών προγραμματισμού A. Χατζηφωτεινού, Ε. Ρώσσιου
11 113-122
Έρευνα για την συμβολή του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ’ Λυκείου στην παρακολούθηση μαθημάτων προγραμματισμού στα ΑΕΙ και ΤΕΙ Β. Χρυσοχοΐδης
12 123-134
Σχεδιασμός και ανάπτυξη των εμπλουτισμένων ηλεκτρονικών βιβλίων Πληροφορικής Γυμνασίου: Η ενότητα του προγραμματισμού υπολογιστών Α. Παλιούρας, Α. Πέτσος, Α. Σαριδάκη, Π. Τουκίλογλου, Π. Τσάκωνας, Ε.Χριστοπούλου, Α. Τζιμογιάννης
13 135-145 PROTEAS (PROgramming TangiblE Activity System): Τεχνολογικό σύστημα απτού και εικονικού προγραμματισμού για παιδιά Θ. Σαπουνίδης, Σ. Δημητριάδης
14
147-156
Μάθηση Προγραμματισμού Η/Υ από μαθητές Α’ Λυκείου με το Scratch Ι. Σαρημπαλίδης
15
157-166
Πρόταση διδακτικής προσέγγισης του αλγόριθμου της ταξινόμησης φυσαλίδας Σ. Δουκάκης, Π. Γιαννοπούλου, Α. Πέρδος
16
171-180
Διαθεματική πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα ΤΠΕ της ΣΤ’ Δημοτικού με χρήση γλωσσικών δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος Scratch Δ. Χασανίδης, Κ. Ντίνας, Θ. Μπράτιτσης, Α. Στάμου, Χ. Γκόγκου
17
181-186
Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση, Α. Παπαδάκη
18
187-196
Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή Α. Ευαγγέλου, Ι. Κοτίνη
19
197-206
Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο Α. Ευαγγέλου, Θ. Μπράτιτσης
20
207-216
Χρήση Ιστοεξερεύνησης Για Τη Διδασκαλία Της Ταξινόμησης: Ένα Προτεινόμενο Σενάριο Διδασκαλίας  Χ. Ν. Μπέκος, Γ. Μακρής, Γ. Μαυροχαλυβίδης
21
217-222
Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες» Κ. Τσουκαλά, Ζ. Καραθανάση
22

223-232

Διδακτική Προσέγγιση Του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού Με Το Scratch Γ. Μαυροχαλυβίδης, Γ. Μακρής, Ν. Μπέκος
23
237-246
Αξιοποίηση των Lego Mindstorms NXT στην διδασκαλία του Προγραμματισμού: Η έννοια της μεταβλητής Γ. Παπαδανέλλης, Α. Καρατράντου, Χ. Παναγιωτακόπουλος
24
247-262
Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Γ. Κυριακού, Ν. Φαχαντίδης
25
263-272
Εκπαιδευτική αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών και πληροφορικής Γ. Ι. Δελή
26
273-282
Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής σε Θέματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Π. Αλεξανδρίδου, Ν. Φαχαντίδης
27
287-297
Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού Π. Τσιωτάκης, Α. Τζιμογιάννης
28
299-308
Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο Δ. Πλατή, Ι. Μπέλλου, Τ. Α. Μικρόπουλος
29
309-318
Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή»,στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. Δ. Λιόβας, Α. Καπανιάρης, Κ. Βαϊνάς,
Ε. Δημουλάς, Τ. Αλμπάνης
30
319-329
Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αυτοματοποιημένη Εξέταση Σπουδαστών Χ. Χριστακούδης, Γ. Σ. Ανδρουλάκης, Χ. Ζαγούρας
31
331-340
Αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot Α. Μισιρλή, Β. Κόμης
32
341-350
Απόψεις εκπαιδευτικών για τη θέση της Πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία διευρυμένου ωραρίου Θ. Μπράτιτσης, Δ.Χασανίδης, Α. Χατζόπουλος1
33
351-360
Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης, Α. Γκίνη, Ι.Σαμανδή
34
361-366
Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού
35
367-372
Οπτικός εγγραμματισμός μαθητών δημοτικού με τη χρήση συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης (wiki) Α. Τσίγκου
36
373-380
Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευόμενων Γονέων Στους Κινδύνους Του Διαδικτύου. Μια Μελέτη Περίπτωσης Β. Σωτηρούδας, Ι. Γαρίτσης
37
381-390
Μια σύγχρονη ασύγχρονη υπηρεσία Διαδικτύου στη χρήση της εκπαίδευσης Σ. Κεσσανίδης
38
391-399
Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Α. Τζαβάρα, Β. Κόμης, Μ. Γεωργούτσου, Φ. Σιάμπου
39
401-406
Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο Μ. Στιβακτάκη
40
407-416
Μαρτυρίες Εκπαιδευτικών για τις Δυσκολίες Ένταξης του Web 2.0 στην Τάξη Α. Γραμματικοπούλου, Π. Νίκα, Γ. Παλαιγεωργίου
41
417-426 Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση Α. Σωτηριάδου, Σ. Παπαδάκης
42
427-436
Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο Μ. Μπέση
43
437-446
Διερευνώντας δράσεις που υποστηρίζουν ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα στο δημοτικό Π. Λιλέ, Κ. Παπανικολάου
44
447-452
Η αξιοποίηση του Wiki σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (το παράδειγμα των τροφικών αλυσίδων) Δανάη Αϊματίδου, Α. Κ. Σακαρετσάνου
45
453-462
Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Μ. Γρηγοριάδου, Η. Βεργίνης, A. Γόγουλου
46
463-473
Αντιδράσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών σε ακαδημαϊκά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης: Αξιοποίηση, εξοικείωση, προοπτικές βελτίωσης Κ. Μπίκος, Μ. Τζιφόπουλος
47
475-484
Οι Φραγμοί της Προσωπικότητας των Εκπαιδευτικών ως Εμπόδιο για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του “Νέου Σχολείου” Μ. Δόκου
48

485-494

Αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για τη συσχέτιση της διάστασης του φύλου με τις επιδόσεις σε Τομείς της Πληροφορικής: Μια Μελέτη Περίπτωσης στο Ν. Φλώρινας Ε. Καλεράντε, Θ. Μπράτιτσης
49
495-504
Ανάλυση περιεχομένου του νέου σχολικού προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο ως προς τις ΤΠΕ Ε. Καλεράντε, Α. Κοντοπούλου
50
505-514
Ο ρόλος του διαδικτύου και το περιβάλλον Τ.Π.Ε κατά την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας (Project): ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, Ένα ταξίδι στο χθες με τη χρήση της σημερινής τεχνολογίας Α. Καπανιάρης, Γ. Οικονομίδης, Ζ. Αγγελοσοπούλου, Δ. Νεοχωρίτου
51
515-520
Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης Α. Καππάτου
52
521-531
Χαρακτηριστικά του OpenSim, που προσφέρονται μέσω ενός Viewer, για την ανάπτυξη και υποστήριξη ενός εκπαιδευτικού ΣΠΕΠ Α. Αρχάκης
53
533-538
Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σ. Νικολαΐδης
54
539-548
HTML5 - Η Νέα Εποχή στον Παγκόσμιο Ιστό Β. Ψωματάκης
55
549-558
Βιωματική μάθηση και ΤΠΕ. Μια μελέτη περίπτωσης με χρήση του debate σε ενήλικες εκπαιδευόμενους Γ. Παυλίδης, Μ. Καλογιαννάκης
56
559-568
«Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών Σ. Πιτσικάλης, Ι. Ε. Ουασίτσα
57

569-578

Η πορεία της Ηλεκτρονικής Μάθησης από τον Παγκόσμιο στο Σημασιολογικό Ιστό Σ. Πιτσικάλης, Ι. Ε. Ουασίτσα
58
583-586
H Επιμόρφωση των Πληροφορικών Β' Επιπέδου: ένας πρώτος απολογισμός και προοπτικές Μ. Γρηγοριάδου, Β. Δαγδιλέλης, Β. Κόμης, Α. Τζιμογιάννης
59
587-590

Εργαστηριακή Συνεδρία (Workshop)

Εισαγωγή στο περιβάλλον Scratch: Παραδείγματα διδακτικών δραστηριοτήτων προγραμματισμού για την Αβάθμια και τη Ββάθμια εκπαίδευση

Θ. Μπράτιτσης, Δ. Χασανίδης, Π. Παπαχαραλάμπους, Ι. Αρβανιτάκης
60
591-594

Εργαστηριακή Συνεδρία (Workshop)

Scratch: Έντεκα Διαφορετικές Κατηγορίες Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

M. Κορδάκη, Π. Ψώμος
61 595

Εργαστηριακή Συνεδρία (Workshop)

LookingGlass: Διδασκαλία του προγραμματισμού, μετά το
StoryTelling Alice

C. Kelleher, T. Bratitsis, D. Chasanidis, I. Arvanitakis
 
Σημαντικές Ημερομηνίες

28 Φεβρουαρίου 2011

1η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου

15 Ιουλίου    2011

2η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου

1 Οκτωβρίου 2011 3η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου

20 Νοεμβρίου 2011

Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών

5 Δεκεμβρίου 2011 Νέα προθεσία υποβολής πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
11 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση υποβολής πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών

15 Φεβρουαρίου 2012 

Ενημέρωση αποδοχής

15 Μαρτίου   2012

Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά συνεδρίου

25 Mαρτίου
2012

Προθεσμία έγκαιρης εγγραφής

1 Απριλίου   2012

Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου

20-22 Απριλίου 2012

Διεξαγωγή συνεδρίου